468 ik vind het nadeel grooter dan het voordeel. Waar is trouwens de grens, want elke inrichting is door zware belasting onbruikbaar te maken. Men zou trouwens twee of meer types van landtorpedo's kunnen aanschaffen; lichte voor vluchtige versperringen, zwaardere voor versperringen, waartoe eenige tijd van voorbereiding beschik baar is en die in groote wegen moeten komen. Een hoofdzaak in- tusschen is dat de torpedo bij het overgaan van zware lasten niet ontploften aan dezen eisch voldoet de voorgestelde inrichting, al wordt de torpedo door eene zware belasting ook gedeeltelijk onbruikbaar. Men begrijpe de zaak goed; de geheele inrichting om de torpedo actief en inactief te stellen is hoofdzakelijk eene zekerheidsinrich ting om ongelukken bij het plaatsen te voorkomen, terwijl men met die inrichting tevens in enkele bijzondere gevallen de torpedo op een afstand kan bedienen. Het is toch eene onmogelijkheid om voor elke torpedo 3 draden te hebben en deze torpedo's dan daarmede in eiken gewilden stand te stellen. Het zal wel voorkomen en dit kan zeer goed, dat men enkele torpedo's op commando wil ontsteken. Hier tegen is geen bezwaar, een enkele draad voor enkele torpedo's hindert niet en vergissing is dus onmogelijk, dat wel kan plaats hebben als er 3 draden voor elke torpedo zijn. Gebruik en vergelijking van de torpedo met andere reeds bestaande torpedo's. Tot nu toe zijn mij slechts twee landtorpedo's bekend, nl. die van Zubovitz en die van Major Pfund und Ingenieur Schmid, welke laatste beschreven is in de Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie, 1886, N°. 1. De inrichting van de torpedo Zubovitz is niet bekend, doch zij vertoont eveneens uitwendig 3 draden om de torpedo actief en inactief te stellen en op commando te ontsteken. Doordat de inrichting geheim is en de torpedo geheel afgesloten is, heeft de torpedo het nadeel, dat zij niet vooraf beproefd kan worden met eene losse patroon, hetgeen bij de bovenbeschreven torpedo wel het geval is. Is het vervoer van een geheel in gereedheid gebracht zijnde torpedo boven dien niet gevaarlijker, dan van eene, waarbij de patroon op het laatste oogenblik geplaatst wordt Het is verder de vraag, of deze torpedo,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 477