3X 526 Fig. b. gebrek aan ruimte als anderszins. Beschouivingen over de colonves. De reglementaire colonnes zijn de x I <r+ pelotons-en sectiecolonnes, zoowel open als gesloten. De colonne op ..k.Jj halven afstand is vervallenvoor x"\ de sectiecolonne kunnen we ons 7 1 daarmede vereenigen, bij de pelotons- I colonne echter zouden we haar willen behoudende gesloten pelotons- jga colonne moet als gevechtscolonne regel zijn, maar wil men voor de bewegingen op het gevechtsveld, voor de overgangen van de eene formatie in de andere, meer gemak aan de troepen verschaffen, dan is de colonne op halven afstand te verkiezen boven de geheel opene de ruimte is groot genoeg, ze is vlugger gevormd en de overgang tot de gesloten colonne of tot de orde van bataille kan sneller uitgevoerd worden. Alleen het zij- waartsch in bataille zwenken-kan niet op de gewone wijze plaats hebbenmoet dit vlug geschieden, dan kan de compagnie verdubbeld worden of wel door middel van den flankmarsch in bataille komen. Op de laatstgenoemde wijze staat de compagnie zelfs nog eerder in bataille dan wanneer uit de open pelotonscolonne zijwaarts ingezwonken wordt. Tot onze teleurstelling missen we in het reglement de colonne op het midden, die in vele gevallen te verkiezen is boven de gewone pelotonscolonne, omdat zij vlugger gevormd kan worden uit de orde van bataille en omgekeerd sneller overgang tot de opstelling in bataille verzekert. Dit verschil kan nog al aanzienlijk zijnom b. v. uit bataille in open (gesloten) pelotonscolonne samen te trekken zal, bij eene frontbreedte der sectiën van 18 pas, door een der pelotons 76 (44) pas moeten doorloopen worden, terwijl voor de colonne opliet midden op sectieafstand (gesloten) door de buitenste sectiën slechts 38 (25) pas afgelegd behoeft te worden. Yoor de ontwikkeling voorwaarts in bataille is het verschil even groot. De pelotonscolonne geheel te laten vervallen, is juist niet noodig, in enkele gevallen is ze gemakkelijker te vormen dan de colonne

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 535