540 3°. Wanneer de spannen opvolgend door een greppel of over een walletje gaan, dan kan dat bij de Ned„ wijze met nagenoeg gestrekte strengen geschieden. De trekhaken tot hamen der midden- en vóór spannen toch kunnen zich gemakkelijk tot zekere grens naar boven of beneden verplaatsen, zonder dat dit invloed op de losse strengen uitoefent. In Indië echter kunnen de spannen zich maar zeer weinig naar boven of beneden bewegen zonder aan de strengen te rukken of te hingen. Bij het rijden over geaccidenteerd terrein zullen er dan ook herhaaldelijk gevallen voorkomen, waarbij de volle trekkracht van sommige paarden niet kan worden benut, zonder hinderlijk te zijn voor de andere paarden. Het gevolg van een en ander is dat de achterpaarden dan ook steeds, zelfs bij het trekken, de zwaarste taak krijgen. 4°. Bij de Ned. bespanningswijze hebben alle paarden dezelfde strengen, hetgeen het groote voordeel geeft dat, indien eenig paard eene andere plaats in de bespanning krijgt, de strengen niet behoeven te worden verwisseld, verlengd of verkort. Geheel anders is dit thans in Indië. Wordt b. v. een middenpaard achterpaard, dan moeten zijne strengen worden verkort door het leggen van een steek met drie omslagen. Dit is zeer tijdroovend en kan nog het nadeel na zich sleepen dat, als de knoopen niet in beide strengen volkomen gelijk worden aangehaald, de strengen onderling in lengte zullen verschillen, en er dan scheef wordt getrokken. Wordt b. v. een voorspan middenspan, dan moet het zijne stren gen tegen die van het uitvallende middenspan verwisselen, hetgeen alweer zeer tijdroovend is. En juist bij dergelijke omstandigheden mag niet de minste tijd worden verloren. Op grond van alle voordeelen, die dus de Ned. strengen boven de Ind. hebben, zou de invoering der eersten hier te lande alle overweging waard zijn. Indien men hier bok losse en vaste strengen invoerde, zouden de eersten eene lengte moeten hebben van 2. 42 M. en de laatsten van 1.60 M., welke beide afmetingen men door meting kan afleiden. Strengen tot borstgareelen. Door de invoering van de boven be schreven losse en vaste strengen, zouden de strengen tot borstgareelen geheel moeten vervallen en worden vervangen door vaste strengen. Dit is eene vereenvoudiging in het harnachement meer, die bovendien een groot voordeel zou opleveren. De strengen tot borstgareelen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 549