546 reparatie komen, die reeds begonnen waren aan een versteeningsproces. Ook in de magazijnen der Administratie vindt men somtijds bovenmatig groote voorraden van tuigdeelen, die zelden of ooit wor den verwisseld. Zoo zag ik o. a. eens in een kleedingmagazijn negen loDgeersingels hangen, welke tuigdeelen bijna nimmer worden verwisseld, tenzij ze bij de eskadrons of batterijen door het lange opbewaren onbruikbaar zijn geworden. Hierin zou gemakkelijk verbetering zijn te brengen door er streng de hand aan te houden, dat de verschillende magazijnsvoorraden voor het verbruik van hoogstens 3 jaren worden berekend. Hu heeft men van sommige tuigdeelen oogenschijnlijk een grooten voorraad, doch neemt men die mede te velde, dan zal alles het spoedig af leggen tengevolge van het langdurig opbewaren. Harnachement der artillerieofficieren. Aan dat harnachement bestaat geen enkele gelegenheid tot het mede voeren van eenige bepakking, voorwerpen en kleeding voor eigen ge bruik, enz. Wanneer nl. in de sacochen de revolver, binocle en telemeter geborgen zijn, schiet er niet veel ruimte over om iets anders mede te nemen. Hu laat de officier bij marschen in vredestijd wel alles achter zich aandragen wat hij noodig heeft, doch het valt te betwijfelen, of dat in oorlogstijd ook wel zoo gemakkelijk gaat. Bij de cavalerie en bij de Hed. bereden wapens hebben de officieren den mantelzak om een en ander in te bergen. Om ook in Indië de officieren in de gelegen heid te stellen een en ander mede te nemen, zoude men de volgende wijzigingen in hun harnachement kunnen invoeren 1°. De revolver doen dragen, z. a. hierboven bij het kader en de trompetters is voorgesteld. 2°. Den zadel voorzien van een lossen lepel, ingericht tot het medevoeren van een mantelzak. 3°. De binocle op doelmatiger wijze doen medevoeren. Door de revolver aan het lichaam te doen dragen, komt de linker sacoche geheel vrij. Daar zou men dan een patroonzakje in kunnen aanbrengen voor het medevoeren van 12 revolverpatroneu. De zadel is zeer gemakkelijk op de volgende wijze van een lossen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 555