HET INDISCH LEGER YOLGENS HET KOLONIAAL VERSLAG YAN 1887. SamenstellingHet volgend overzicht doet de verhouding kennen tusschen de formatie en de sterkte van het Indische Leger op 31 December 1886, vergeleken met die cijfers op hetzelfde tijdstip van het voorafgaande jaar. 2 O M S C H R IJ V I N O. Officieren en adju dant-onderofficie- ren dienstdoende als officier. Onderofficieren en manschappen. r „normale" formatie (a).. Op 31 Dec. 1 1885 J „tegenwoordige" (feitelijk telde geldende) formatie.... de l sterkte [„normale" formatie (a).. Op 31 Dec. i 1886 „tegenwoordige" (feitelijk telde geldende) formatie de I 1 sterkte Alzoo gedurende 1886 eene vermeerde ring of verminde ring van de „normale" formatie „tegenwoordige" (feitelijk geldende) formatie b) 1447 b)1453 1371 6)1447 b) 1455 1409 b) 1447 b) 1453 1371 b) 1447 b) 1455 1409 14112 14134 13680 14129 14287 13837 1482 1482 1661 1482 1682 1599 -4- 38 17 153 157 -j- 200 62 138831 29477 1389529511 13618, 29049 13900 15375 14257 -1-1480 639 29511 31344 29779 4-1833 4- 730 aDe „normale" formatie is die welke een blijvend karakter draagt. Zij is bij Koninklijk besluit vastgesteld en wordt ook alleen bij Koninklijk besluit gewijzigd. (b) Hieronder 17 plaatsen (bij de artillerie) die ingevolge de formatie doorloopend door adjudant-onderofficieren zijn te vervullen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 559