554 b. Aanvulling. dienstvak. ïi Het incompleet aan officieren is dus in den loop van 1886 weder verminderd. Het was op ultimo December van dat jaar verdeeld als volgt: Generale staf Gewestelijke staf1 Infanterie9 Cavalerie6 Genie9 Officieren van gezondheid22 Apothekers3 Militaire administratie1 Totaal51. Daarentegen waren bij de artillerie 3 officieren overcompleet. Deze cijfers behoeven volstrekt niet te verontrustendaar de WAPEN OF Aantal officieren gedurende 1886. in Indië benoemd. in Nederland benoemd en in Indië in dienst gesteld. Totaal generaal. Afkomstig van de Militaire school te Mr. Cornelis. Opgeleid bij de korpsen. Speciaal op geleid. Opgeleid bij de korpsen. Civiel personeel. Overgeplaatst van het leger hier te lande. Infanterie 7 a) 20 15 2 44 Cavalerie 77 7? n 77 n 77 Artillerie 7? b1 a) 8 77 n 1 10 Genie 7) 77 a) 3 77 >7 3 Officieren van gezondheid 7? n c) 17 n d) 11 77 28 Apothekers n r> e) 6 n 77 6 Paaidenartsen n n 77 77 Militaire administratie 2 77 t) b n 77 8 Totalen 9 54 21 3 99 Opgeleid bij de Koninklijke Militaire Academie. Magazijnmeester. e). "Waarvan 6 opgeleid bij het Militair hospitaal te Amsterdam en 11 in vrije studie. d). Civiele doctoren, tijdelijk (voor vijf jaren) benoemd. e). Opgeleid bij 's Rijks Universiteit te Utrecht. f). Opgeleid bij den hoofdcursus te Kampen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 563