561 loop van 1885 en 1886 aangetasten beliep dus resp. 6284 en 9080 verdeeld als volgt 1885. 1886. Java en Madoera1082 1097 Atjeh en Onderh2700 6486 Sum. "Westkust1758 829 Overige buitenbezittingen744 668 Totaal6284 9080. Voor Atjeh dus eene zeer belangrijke toename. Ofschoon dus het aantal beri-beri lijders in het atgeloopen jaar belangrijk grooter was dan in 1885, waren toch de verliezen die het leger door die ziekte leed beduidend minder; wegens beri- beri werden namelijk voor verderen dienst afgekeurd 833 militairen, tegen 1464 in 1885, en aan die ziekte overleden 530 militairen, tegen 710 in 1885. Hoeveel Europeanen en hoeveel Inlanders door de beri-beri aan het leger ontvielen, kan, over de laatste vijf jaren, blijken uit onder staand overzicht. Opmerking verdient het dat, in weerwil van de beri-beri, het geheele aantal der in 1886 overleden Europeesche militairen, ook in verhouding tot de legersterkte, betrekkelijk niet hoog was, namelijk 440 tegen achtereenvolgens 506, 590, 367 en 453 iul882 t/m 1884. Afgekeurden. Overledenen. Jaren. Euro peanen Amboi- neezen en andere Inlanders. Te zamen. Euro peanen. Amboi- neezen en andere Inlanders. Te zamen. 1882 5 188 193 1 138 139 1883 13 188 201 4 218 222 1884 10 832 842 3 239 242 1885 57 1407 1464 54 656 701 1886 207 626 833 120 427 530

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 570