564 (tweevoor de opneming van de Preanger Regentschappen en één voor heropnemingen in de residentie Batavia), volbrachten hare taak respectievelijk in Mei 1886 en in Maart 1887. Het in de Preanger Regentschappen beschikbaar gekomen per soneel kon dientengevolge nog in de eerste helft van 1886 overgaan naar de Westerafdeeling van Borneo, om de bevolen vluchtige topo- graphische opneming van dat gewest ter hand te nemen. De vierde brigade zette hare, in Juni 1885 aangevangen, werk zaamheden ter Sumatra's Westkust geregeld voort. Inmiddels werd ook de triangulatie-arbeid op Sumatra met kracht voortgezet. Het primaire net van driehoeken, welker hoekpunten alle van pilaren voorzien zijn, omvatte bij het einde van 1886 reeds de geheele residentie Padangsche Bovenlanden en het grootste gedeelte der Benedenlanden, terwijl in de residentie Tapanoeli mede reeds met het vastleggen van punten der 1ste orde begonnen was. Ook op een aantal secundaire en tertiaire punten werden pilaren gebouwd, zoodat op 31 December 1886 in 't geheel 43 primaire, 42 secundaire en 397 tertiaire punten door blijvende merkteekens ver zekerd waren. Met de berekening van de coördinaten dezer punten kwam men gereed op 25 primaire, 19 secundaire en 200 tertiaire stations. Op het Topographisch bureau werden bovendien tal van kaarten onderhanden genomen en afgewerkt. Krijgsverrichtingen. Krijgsverrichtingen werden over het jaar 1886 niet afzonderlijk geboekstaafd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 573