VARIA. f 3 De tweede aanval op onze versterking te Edi (6 Nov. 1887). Extract uit het journaal van den commandant onzer versterking te Edi, kapitein J. Bartelds, De nacht is rustig voorbijgegaan. Heden morgen om 6 u. 10 min. evenwel, eenige oogenblikken nadat de veldontdekking onder commando van den len luitenant A. De Leur binnen de benteng is teruggekeerd, werd op den weg van Pedawa eene 70 a 80 man sterke bende opgemerkt, die even kalm als een troep sol daten, die exerceeren gaat, langs den weg naderde. Twee personen, on geveer uitziende als mata-mata's alhier en beiden gewapend met Beau- montgeweren, scheidden zich bij a (zie de schets) van den troep af en liepen ongeveer in de richting naar d, den schildwacht op bastion 2 in 't voorbijgaan toeroepend: „djangan pasang". 6 November. Schaal100 passen op den c M.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 585