MUTATIËN BIJ HET ÖFFICIERSKORPS VAN HET NED-IND LEGER GEDERENDE HE MAAND AUGUSTUS 1887 BENOEMD. Infanterie. Tot ridder der M. W. O. 4e kl., de kap. .T. F. Breijer en de 2e lt. Gr. Zijpels; tot 2en lt., de sergn. C. Von Eelking, D. H. W. O. Mecke, M. P. Munnich, B. Ban- gert, E. Gr. E. Lutje, C. Noltenius van E'sbroek, F. H. Vroom, P. H. Mathijsen, W. P. Broekman, F. R. Davis en Gr. C. Butin Bik. Geneeskundige Dienst. Tot oif. v. gez. 2e kl., de heeren (artsen) W. C. Kersbergen, NV. J. F. Stortenbeker, NV. NVillemsen, L. J. Eilerts de Haan, H. G. Dumont en A. J. Salm; tot tijd. off. v. gez. 2e kl., de heer M. Réthij. BEVORDERD. Infanterie. Tot maj., de kap. NV. A. Schneider; tot kap., de le lts. J. 3eets, J. C. R. Schenck, K. J. De Weerth, H. C. Moorrees, F. A. Le Grand en M. E. J. Van den Bossche; tot len lt., de 2e lts. H. J. Laarhuis, M. Van den Berg, C. A. F. F. R. J. Roras- winckel, .T. M. A. Ter Beek, L. F. J. A. Glaser en J. M. Van den Ende. Cavalerie. Tot ritm., de le de lt. F. D. E. A. J. M. Rudolph; tot len It., de 2e lt. C. NV. F. Happé. Artillerie- Tot maj., de kap. K. J. Julius. Militaire Administratie. Tot maj.-int., de kap.-int. C. J. Borel tot kap.-kwm., de le lt.-kwm. A. D. Cheriex; tot len lt.-kwm., de 2e lts.-kwm. C. J. Speltie, F. G. Jese, J. F. Eiohholtz en J. tV. Brinkgreve. Geneeskundige Dienst. Tot mil. apotli. le kl., de mil. apoth. 2e kl. K. Milius. TOEGEKEND. Infanterie. Den eeresabel met het gebruikelijke opschrift, aan den kap. E. NV. Bischoff van Heemskerk. GEPLAATST. Bij het 5e bat., de 2e lt. E. G. E. Lutje; bij het 6e bat., de le It. P. A. Le Maire en de 2e lts. C. Jackson en J. J. O. Bloem

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 598