4 twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den len It. J. WWeijenbergh. Militaire Administratie. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan <len lt.-kol.-int. W. Bédier de Prairie. Geneeskundige Dienst. Twee jaren verlof naar Euv wegens ziekte, aan den off. v. gez. Ie kl. J. Timmermans. ONTSLAGEN. Infanterie. Op verzoek, eerv., wegens volbr. dienstt., met beh. v. recht op pens., de kol. L. W. C. Gerlacli, de lt.-kol. H. H. G. Franssen en de kaps. W. H. M. De Riel en E. Yan Heerde wegens ziekte, eerv., als mil. comdt. der Lamp. districten, de kap H. Oosterwijk. Militaire Administratie. De 2e lt.-kwm. C. T. Interna.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 601