MUTAT1ËN BIJ HET OFFICIERSKORPS YAN HET NED-1ND. LEGER GEDURENDE DE MAAND SEPTEMBER 1887. BENOEMD. Tot gën.-maj., (lc kol. der art. T. J, A. Yan Zy 11 de .Tong, de kol., adjudant des Ronings in buitengewonen dienst, chef van den gen. staf, A. R. W. Gei] van Pittius en de kol. der inf. A. S. J. Yan Resteren. Departement van Oorlog. Tot chef der He afd., de gen.-maj. A. S. J. Yan Resteren. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Tot mil. comdt. v. Sumatra's Westkust, de kol. der inf. J. Visser; tot comdt. der le mil. afd. op Java, de kol. der inf. II. C. A. Ruempol; tot mil. comdt. v. Palembang, de lt.-kol. der inf. M. Segov. Infanterie. Tot 2en lt., de cadets S. L. Blok, «T. J. Stolk, J. II. De Quant, IT. A. Harms, G. R. Dijkstra, W. J. De Yoogt, W. B. Oort, C. Reedijk, F. Rilian, .T. F. C. Van Meurs, R. W. Yan Gelder, W. Smits, IT. W. De Back, F. G. Yan Deklen, H. C. Stoelman, R. H. Westendorp, L. H. C. Beijens, P. A. Peereboom, A. W. A. De Rock van Leeuwen en J. A. Prager. Cavalerie. Tot 2en lt., de cadets «T. A. T. Lublink Weddik en A. M. J. Yan Exter. Artillerie. Tot 2en lt., de cadets J. F. Baerveldt, T. G. P. A. Boom, W. L. Zonnevijlle, C. ,T. Rramers, J. W. L. Van Straaten, A. Yan der Plank en G. L. Van der Waarden. Genie. Tot 2en lt., de cadets J. I'. Rlaassen, A. Mollinger, E. ,T. De Rochemont en F. Tombrink. Geneeskundige Dienst. Tot off. v. gez. 2e kl., de heeren (artsen) A. Yan der Scheer en P. C. ,T. Yan Brero. BEVORDERD. Infanterie. Tot kol., de lt.-kols. F. Van Ilaaften en H. C. A. Ruempol; tot kap., de le lts. N. Ten Broek, J. II. A. Rroll, ,T. Hamming en W. P. Wetselaar, met bepaling dat de kap. Rroll ook in zijn nieuwen rang in zijne betrekking van adjudant van Z. E. den Gouv.-Gen. v. N.-I. zal continueeren tot len lt., de 2e lts. J. M. M. F. Van Hout, J. C. Baudoin, IT. C. T. P. Le Roux, R. A. Rauffmann, F. A. Bedier Prairie, TT. G. Yan Resteren, R. F. De Ravallet en P. A. Berg.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 602