3 OPGEHEVEN. Infanterie. De detacheering bij het Ned. leger, van den kap. G. de Lang. INGETROKKEN. Genie. De overplaatsing bij den gew. en plaats- geniedienst v. Palembang, van den len lt. L. G. Krol van der Hoek; de overplaatsing bij den gew. en plaats- geniedienst in de 2e mil. afd. od Java (Willem I), van den 2en It. G. F. Steinbuch. Geneeskundige Dienst. De overplaatsing bij den gew. en plaats-geneesk. dienst v. Atjeh en O., van den off. v. gez. Ie kl. L. P. C. Sörensen; de overplaatsing bij het garn. te Klatten, van den off/v. gez. 2e kl. J. C. Huijsman. VERLEEND. Generale Staf. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den maj. H. Ilelb. Infanterie. Twee jaren verlof nanr Europa, wegens ziekte, aan den kap. F. G. Smits; twee jaren verlof naar Europa, wegens twaalf jaren onafgebr. dienst in Ned.-Indië, aan den kap. M. W. C. van der Brandeler eene md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den maj. W. P. Stutterheim. Artillerie. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap. P. H. Opzoomer. Militaire Administratie. Nader zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den len lt.-kwm. J. D. P. Soeterik. Geneeskundige Dienst. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan de off. v. gez. Ie kl. F. G. A. Huber en P. Schijff. ONTSLAGEN. Infanterie. Op verzoek, eerv., wegens volbr. dienstt., met beh. v. recht op pens., de kaps. H. P. M. W. van der Wedden en C. F. G. Götz; op verzoek, eerv., wegens voortd. ongeschiktheid voor alle mil. diensten, met beh. v. recht op pens., de le lt. F. J. Stokhuijzen; eervol, ter zake van in en door den dienst ontstane lich. gebreken, met toek. v. pens., de kap. Th. J. M. F. Mollinger. Geneeskundige Dienst. Eervol, wegens ongeschiktheid voor alle mil. diensten, de tijd. off. v. gez. 2e kl. L. F. Deeren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 614