3 TERUGGEBRACHT. OPGEDRAGEN. Geneeskundige Dienst. Bij het kosp. te Weltevreden, de off. v. gez. 2e kl. Dr. C. Ejjkman en C. Winkler; bij het hosp. te Soerabaija, de off. v. gez. 2e kl. F. Cool. INGETROKKEN. Infanterie. De overplaatsing bij het gam. bat. van Amboina en Ternate, van den len It. W 'S. N. Van Bockom Maas. Genie. De overplaatsing bij de genie'roepen te Willem I, van den ten It. A. Schadee. Geneeskundige Dienst. De overplaatsing bij het hosp. te Weltevreden, van den tijd. off. v. gez. 2e kl. F. C: O. Laupus. GESTELD. Infanterie. Op non-activiteit, wegens overcompleet in liun rang, de le lts. C. A. T. Ebell en A. W. H. Gebel. HERSTELD. Infanterie. In activiteit, boven de formatie, de le lts. C. A. T, Ebell, A. W. H. Gebel en W. G. J. Pitlo. GEDETACHEERD. Bij het leger in Ned.-Indië: de kap. der Art. C. R. Van Steenes en de le lts. der Inf. R. A. Jackson, W. Carbentus en J. Stroeve bij het leger in Nederland: de kap. der Art. A. W. Segboer en de le lts. der Inf. H. A. L. Wichers, J. J. Verlinden en II. J. Matthes. Artillerie. Van detacheering bij de 2e afd. der krijgsschool, de le It. J. C. J. Van Vrijberghe de Coningh in de positie van officier-verlofganger, met bepaling dat hij na geschikt- bevinding vóór of op 1 April 1887 den actieven dienst in lndië moet hervatten. Infanterie. Om vóór of op 15 Maart 1887 naar Nederland terug te keeren, aan den kap. C. P. J. Van Vlierden en den len It. II. C. A. Neeteson.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 618