ipn NIEUWE P0STENLINIE VAN GR00T-ATJEH. ïi<i'. 2.Doorsnede vol«-er >s aa. 1:100 Fi«'. 0. Doorsnede vol&ens bb.cc 1:100 Versterkïnq- voor '5 Officieren en öb man. S~Vo Fiq. 1. Plattegrond 1:4tKf. Jjaslion Jdzet 'draad .cm., Jchtlderr r/.oo s tandje zicht yoWens dcL.ee qens o oi' sii e Wacht 'Keu- ka I Had \kamer fanner Wacht com. Bediend JcatnoA trvee 0/t "Veter?' Aamtr S"1"V Privaat. I*nn oost 'cspm Pr ton- oor li tui hunner 'Bediend kamer (o„u,X,ul! I ka nier I fanner Battend kamer Munitie tanii/te. t. lint ine Sergeant 'o der artiUtrik home nuuju. Fiq-, 7. Detail van bet banket Fi<r. 3. Doorsnede vobjens ii 1:50 Chamfrte 36 mart/. o-eziebt volgens Galert/ teoerur frank et. 50.00 JiasUorv 6.00 C.m. -oeldj IJzerdraad versperrend O.Ot/6 CL. allee/v dactr waar trapp°èro6%. WZ3XT vpelba/it J/z'\ Tior. 10. Barnere deur en een staande lissadeermo-- -Do jukken ooft. het kan kef komen nuddcru op nuddea 2Jf.-oan elkaar. Ü.6J5 |»'ivb arriere [<rcr< oo erm<r tl cc voor slappen y. Icina 0. htoJkf. ■draad versperring-. ■voor yewonen yr to.os 11a Horizontale projectie van een liggende palis sadeering* fnd. .MiUstair Tijdschrift. G. Kolff C? Jiataxias. 1 Icuit dl.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 628