Inhoud. hi De torpedo Sims Edison475. Yereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. Le zingen in 1890/91476. Iets nieuws en iets goeds560. De ‚ÄěLandsverdediging". Maandschrift voor militairen en voor allen, die in de weerbaarheid en onafhankelijkheid van Nederland belangstellen, onder redactie van Investigatores561. De formatie der Infanterie-Schietschool te Meester Cornelis. 561. Behooren in de uitrusting onzer Europeesche soldaten niet eonige handdoeken, slaapbroeken en kabaija's tc huis?. 562. Schietproeven op een luchtballon563. Chilij) 563. Yerbeteringen202. Bericht aan de medewerkers.....565.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 10