128 vindeu, die geschikt is voor het aangegeven doel, maar zoolang dat niet in den handel voorkomt, heeft men daar bitter weinig aan. Intusschen werd besloten van verdere proefnemingen af te zien en, zoo goed en kwaad als 't ging, voor het maken der schoenen voorloopig gebruik te maken van de vervaardigde leesten, in afwach ting, dat het hout, hetwelk door den Heer Roussel na de mislukte proefneming met het wali koekoen, al dadelijk in Europa was besteld, zou zijn aangekomen. Voor de aan te maken lederen schoenen werd bepaald, dat zij, wat de confectie aangaat, gelijk zouden zijn aan de schoenen voor de Europeanen, behoudens geringe afwijkingen. Deze afwijkingen betroffen in hoofdzaak de plaatsing van de contre fort (aan de buitenzijde) en de bevestiging van het overleder aan de zolen. Door de contrefort aan de buitenzijde te plaatsen, wordt het voor deel verkregen, dat de schoen inwendig geen scherpe of harde ran den vertoont, wat vooral wenschelijk is wanneer, zooals in de bedoe ling lag, een deel der dragers blootsvoets in den schoen moest loopen. Het gevaar voor voetver wonding wordt daardoor verminderd. Met het oog hierop zou ook het overleder van den voorschoen, daar waar het gehecht moest worden aan den achterschoen, afgeschuind worden. Inwendig is dus de schoen zoo glad en effen als maar eenigszins mogelijk is. De afwijking in de bevestiging van het overleder aan de zolen bestaat daarin, dat, terwijl bij de Europeesche schoenen de voor- loopige bevestiging van het overleder aan de binnenzool na het oppennen van den bovenschoen plaats heeft door middel van vertind ijzeren spijkertjes, daarvoor thans gebruik gemaakt wordt van pek draad, dat met lange dwarsloopende steken gehaald wordt door het overleder en de binnenzool tot aan de nerfzijde. In den schoen is dus van deze hechting niets te zien. Voor de zeildoeksche schoenen werd als model gekozen de gewone lage schoen, van voren op de wreef gesloten met een veter door vijf nestelgaten gaande. Aan de binnenzijde is de contrefort bedekt door een stuk overleder, dat ook voor een deel der wreef als bekleedsel

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 147