146 klimaat moet dan nog gerekend worden op Europeesche soldaten- tenten voor de Europeanen. Ten einde zich een denkbeeld te vormen van de eischen, welke worden gesteld en van de middelen, welke moeten worden aange wend, om daaraan te kunnen voldoen, volgen hieronder een viertal tarieven, waarin ook op tentuitrusting gerekend is. Tarief, regelende de treinuitrusting van een regiment (bataljon) Europeesche infanterie. Sterkte: 30 officieren, 65 onderofficieren, 820 korporaals en soldaten, 8 officierspaarden en 401 volgers. Tentuitrusting regimentscommandant 150 overige officieren (29, tegen 80 lbs. elk) 2320 hospitaalsoldaten (1 lascartent) 2 onderofficieren en manschappen (40 tenten, elk 2.1- voor 22 man) ambulancetenten, gerekend op 10g zieken van de verplegingssterkte (885' -j- 401 1286, dus 130 zieken, 8 per tent) -33- volgers (8 tenten, elk voor 50 man) 27 150 twee tenten voor detachementen (quarter and rear guards) tent voor de officierstafel (36 lbs. per hoofd). 1080 Bagage regimentscommandant 120 overige officieren (29, tegen 80 lbs. elk) 2320 hospitaalsoldaten (60 lbs. elk) 120 onderofficieren en minderen (elk 45 lbs.) 39825 volgers 10 4010 Te transporteeren 202± 50095 Gewicht Muildieren. in Eng. ponden. l)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 165