F 1L? 0 2 tr 150 Per transport 974 32634 geneesmiddelen en instrumenten ,(4 kameelen of) 8 Pioniergereed schappen^ 2 groote bijlen per comp... 16 15 pikhouweelen105 15 schoppen105 30 kapmessen210 13 geweermakersgereedschappen en verwisseisiuk ken 1 vervoer van wapens voor zieken en gewonden (4 kameelen of) 8 officiersmenage (9 tegen 40 lbs. elk) 360 1274 32994 of 2061 2064 muildieren. 334 Bij te voegen de reservemunitie van 30 patro nen per man (816 X 30=24480 patronen, één muildier voor 2 kisten van 500 patronen elk). 22 Totaal 356 Specificatie der volgers Aai 1 tal. officiersbedienden (één per hoofd) 9 2 stalknechts (voor elk paard) 20 reserve officiersbedienden (één voor 3 hoofden). 3 bedienden voor Inl. officieren (één voor 2 8 per compagnie 2 koks 16 1 puckalie (waterdrager) en 1 bhistie (koelie) per compagnie 16 Te transporteeren 72 Gewicht Muildieren. in Eng. ponden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 169