Per transport 56 630 320 60 80 onderofficieren en minderen (94, elk 45 lbs.). 4230 handwerkslieden en drijvers (170, elk 30 lbs 5100 volgers, ongerekend drijvers, (elk 10 lbs.). 1990 Kookgereedschap 50 240 240 voorraden van den kwartiermeester 400 geneesmiddelen en instrumenten 3 2 vétérinaire geneesmiddelen eu behoeften 1 stalgereedschap voor officierspaarden (15 stuks) 225 idem voor 5 paarden en 178 muildieren (te- 1098 200 62 14863 of 93 93 Totaal 155 Specificatie der volgers: Aantal. officiersbedienden (1 per hoofd) 5 twee bedienden per officierspaard 30 een reserve-bediende voor 3 officieren 2 Te transporteeren 37 I'59' b >- Gewicht Muildieren. in Eng-, ponden. - muildieren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 171