157 Dienst op den 4en Juni. Ten 9 ure voor gedetacheerde officieren en onderofficieren vuren uit 1 kanon van 15 cM. K. Standplaats, rooilijn A. Bedding N°. 4. In 't geheel 12 springgranaten en 24 granaatkartetsen. Lading 1.5 KG. Gewijzigde enkele sasringen. Afstand 1800 M. Indirect granaatkartetsvuur. Doel de batterij op 1800 M., rooilijn A/B, waarin horizontale en verticale schijven en waarnaast een inschietschijf. Controlepost No. 3, waarin de kap. v. P. Leiding de kapitein B. Dienst op den 5en Juni. Ten 9 ure voor gedetacheerde officieren en onderofficieren vuren met 2 kanonnen van 8 cM. Br. Gezamenlijk grensschieten. Stand plaats rooilijn A. Bedding N°'s. 7 en 8 (gewijzigde enkele sasringen en slagdoppen N°. 1). Iu 't geheel 30 granaatkartetsen. Afstand 850 M. Doel: eene sap pe, waarin werkers door planken voorgesteld. Leiding van de oefening der officieren, de le luitenant S. Dienst op den 6en Juni. Ten 9 ure voor gedetacheerde officieren en onderofficieren vuren met 2 kanonnen van 8 cM. St., opgesteld naast nulpunt rooilijn B. In 't geheel 40 springgranaten en 16 granaatkartetsen. Afstand 2500 M. Doel: eene artillerieopstelling, bestaande uit 4 stukken, voor wagens en bedieningsmanschappen, in batterij opgesteld ter hoogte van 2500 M., rooilijn B. Leiding van de oefening der officieren, de 2e luitenant De G. Dienst op den 7en Juni. Ten 9 ure voor gedetacheerde officieren en onderofficieren vuren met 2 kanonnen van 8 cM. St., opgesteld naast nulpunt B. In 't geheel 12 springgranaten en 32 granaatkartetsen. Doel: eene colon ne van 4 schijven (de voorste van hout, de overige van linnen), b, 15, h. 1.8 H., op onderlingen afstand van 15 M. De voorste ter hoogte van 3000 M., rooilijn C. Leiding van de oefening der officieren, de kapitein v. P.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 176