179 De kwartiermeester der colonne legde beslag op de gerst, de rijst en de aardnooten, in Dianna achtergelaten. Ik zond eene sectie tirailleurs naar Sanoundè, om er eveneens de waren, door de bewoners achtergelaten, te bewaken. De Inlanders der beide colonnes werden op rijst en gerst gesteld en ontvingen eveneens eene verminderde hoeveelheid zout. De Europeanen zagen hun ration brengen op wijn en beschuit, maar kregen eene toevoeging van rijst. Het ration gerst der dieren werd van 5 tot 3 KG. verminderd. Slot volgt.) T. C.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 198