186 de hoogte van thans; daarom heeft men het tubeeren gestaakt en de kanonnen beringden stelt men zich tevreden met een weerstand van 2000 KGf. per cM2. Ons voorioopig bepalende tot de partieele geschutconstructie, wen den we thans den blik opvolgend naar Frankrijk, Engeland, Rusland en Oostenrijk. (1) De Fransche vesting- en marinekanons van 19 en 24 cM. Y. hebben een stalen voering, die in de verwarmde kernbuis geschroefd wordt, welke zich daarna o q van de middellijn samentrekt. De voering loopt over de halve lengte van het kanon. Deze kanonnen zijn van stalen ringen voorzien, in den geest van onzen 24 cM. Y. Het Engelsche 7,6 cM. veldkanon van 1880 had een stalen kern binnen een smeedijzeren mantel; eerst in 1881 werd aangenomen, om den smeedijzeren mantel te vervangen door een laag stalen ringen. Voor een nieuw geconstrueerd kanon verdient wellicht de cercleering van een stalen kern door middel van smeedijzer afkeuringwil men echter een overvloed van oud glad geschut voor den tegenwoordigen vestingoorlog bruikbaar maken, dan verdient het tubeeren meteen getrokken stalen kern o. i. alle aanbeveling. Ook de volgende constructie verdient onze aandacht. Reeds sedert 1880 giet Rusland zoogenaamde „canons a ame amo- vible Het doel van deze constructie is om een beschadigde kernbuis te kunneu vervangenmaar voornamelijk om met de minste kosten elke verandering, die de techniek in den loop der tijden in het tracé der ziel noodig acht, te kunnen aanbrengen. Deze kanons worden als volgt samengesteld: Een stalen kernbuis, samengedrukt tijdens het bekoelen onder de hydraulische pers met 90 atmosferen druk, wordt koud in den man tel geschoven met een betrekkelijk lichten druk van 30 atmosferen. Die Puddelstalen mantel is uit kroezen gegoten, doch niet samenge drukt. Een gecomprimeerd stalen tapring wordt roodgloeiend aange- (1) Niet echter dan nadat wij den tribuut onzer hulde hebben gebracht» aan den kapitein Mata» den schepper van den Spaanschen 15 cM. mortier, ontegenzeglijk de beste onder alle thans bekende veldmortierenzoomede aan den luitenant der Spaan- sche artillerie Sotomayer, wiens kanon van 8 cM. aan het projectiel op 2000 M. een nuttig effect verleende van 88,5 KGM., d. i. nagenoeg het dubbele van alle andere yeldkanonnen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 205