218 alléén bij het eerste schot de richting met het richtlood aan te brengen, terwijl bij de volgende schoten op een hulprichtpunt wordt gericht. Yuurt men echter op zich bewegende doelen, die in het zooeven bedoeld geval verkeeren, dan is men genoodzaakt het doel steeds met de richtlijn te volgen en dat kan op geen andere wijze geschieden dan door bij iedere richting het richtlood te gebruiken. Het richtlood behoort dan ook onder de ricktmiddelen, vooral bij de bergartillerie, een voorname plaats in te nemen. Om bij het indirect richten de grootst mogelijke nauwkeurigheid te betrachten, kan men nog gebruik maken van een richtlood, waarbij het koord is vervangen door wit band, br. 0.015 M. Bij het richten hiermede ziet men langs een der zijkanten van het band en over de richtmiddelen van den vuurmond. Hierdoor kan men geen fout maken, voortspruitende uit de dikte van koord of band. Indien men dus eenvoudig aan een doos-meetband een kogeltje bevestigt, heeft men een uitstekend richtlood, hetwelk te gelijker tijd als meter-maat is te benutten bij het traceeren van geschutemplacementen, barakken, enz. W. J. Hiel. Wordt vervolgd.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 237