229 De troepenmacht, gelegerd aan de Oostelijke grens, heeft eveneens een halven trein Doodig, bij de samenstelling waarvan almede rekening is gehouden met plaatselijke toestanden. Op enkele plaatsen is het, om ten allen tijde te kunnen uitrukken, noodig zoowel olifanten en muildieren als koelies (dragers) in te deelen; elders zijn bijna niet anders dan koelies te gebruiken. De verdeeling is als volgt: De troepenmacht in Burma heeft een halven trein, alleen bestaande uit olifanten en muildieren. Een Europeesch infanterie-regiment heeft noodig 15 olifanten voor een gewicht van8167 KG., 197 muildieren 14302 totaal... 22469 bovendien 8 muildieren om water te dragen. Een Inlandsch infanterie-regiment: 8 olifanten voor een gewicht van 4356 KG., 118 muildieren 8566 totaal.... 12922 en eveneens 8 muildieren om water te dragen. Een bergbatterij heeft met het oog' op den aard van de landstreek slechts olifanten en wel: 18 stuks voor een gewicht van 5662 KG., dus meer dan voldoende, Olifanten. I Muildieren. Sirdars (hoofdman- doors Mates (Mandoors I Koelies. 8 Capaciteit in KG. Inl. Inf. reg. te Kohima.. 8 14 28 712 12922 id. te Dibrugbar 24 13068 id. t'e Shillong. 12 96 12922 id. te Cachar 10 58 4 8 *212 12922 Eur. bergb at t. 78 5662 Totaal. 46 240 18 36 924 57496

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 248