230 daar 18 olifanten een gewicht van 6171 KG. kunnen dragen. Een compagnie sappeurs heeft noodig 34 muildieren voor een gewicht van 2468 KG., benevens 2 muil dieren om water te dragen. De verdeeling is als volgt: Totaliseerende verkrijgt men voor den over geheel Indië bij de troepenkorpsen in tijd van vrede ingedeelden trein de volgende cijfers 1 Het beheer en toezicht over den troepentrein zijn op de volgende wijze geregeld: De korpscommandant is verantwoordelijk voor den trein van het korps; hij wijst voor het onmiddellijk beheer en toezicht een officier van het korps als treinofficier aan, die van alle andere diensten is Olifanten. Muildieren. Capaciteit in KG. 2 reg. Eur. Inf 1 comp. sappeurs 30 40 36 410 630 36 44939 64614 19602 2468 106 1076 131623 1 Kameelen. Muildieren. j 1 Karren. Olifanten. Sirdars, (hoofdmandoors Mates, (mandoors Koelies. Capaciteit in KG. Sind-brigade Troepen in Peshawar Drie brigades in de Pun- jaub Rohilcund-colonne Punjaub-grensleger Troepen langs de Oost. grenzen Troepen in Burma 222 416 830 161 360 1496 183 346 786 93 1581 240 1076 50 87 167 29 90 46 106 18 36 924 98649 54085 109842 225021 38912 186798 57496 131623 1989 5801 423 152 18 36 924 902426

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 249