234 -* Er is niet gerekend op een reserve van officieren voor zieken en verlofgangers met liet oog op de aanwezigheid van een reserve-trein- officier bij de instructie-depots; de cursus duurt daar toch slechts gedurende het koele seizoen, en het overige gedeelte van het jaar zijn deze dus voor den dienst zoo noodig elders beschikbaar. I)e formatie van een treinafdeeling paarden (ponies), muildieren of draagosseu is De formatie van een treinafdeel ing kameelen is De formatie van een treinafdeel ing karren met twee trekdieren is Op voet van vrede. Op voet van oorlog. 250 draagdieren. 1000 draagdieren. 5 jemadars (Inlandsch luitenant). treinofficier. 10 duffadars sergeant). 2 warrant officers. 92 drijvers, nl. één voor drie 20 jemadars. dieren en 10§ reserve. 40 duffadars. 1 weger. 366 drijvers. 1 gomaslita 4 wegers. 1 peon (knecht). 4 peons. 1 salutri (Inl. veearts). 4 salutris. 2 hoefsmeden. 8 hoefsmeden. 2 Inl. zadelmakers. 1 muildier-agent of gomashta 1 timmerman. 8 Inl. zadelmakers. 1 smid. 4 timmerlieden. 2 smidshelpers. 4 smeden. 8 smidshelpers. 2 gomashta's Op voet van vrede. Op voet van oorlog. 100 kameelen. 500 kameelen. 2 jemadars (Inlandsch luitenant). 1 treinofficier. 4 duffadars sergeant). 2 warrant officers. 37 surwans (drijvers), nl. 1 moonshee één voor drie dieren en 10£ reserve 2 wegers. 1 timmerman. 10 jemadars. 20 duffadars. 184 surwans. 1 gomaslita. 1 naib cliondry 5 timmerlieden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 253