- 255 gelegerde troepen wordt de noodige hoeveelheid nieuw model wapens in de magazijnen opbewaard. Men vindt er verder 57 vuurmonden, waarvan 49 veld- en bergkanons. Mongolië heeft een eigen militie, ten bedrage van 117.100 man. In Tibet liggen 64000 man troepen, waaronder 14000 ruiters. Niet meer dan 3000 man zijn er evenwel voortdurend onder de wapens. Het totaal van de Chineesche strijdkrachten beloopt ongeveer 1.200.000 man, waarvan 400.000 meer of minder geoefend en van nieuw model bewapening voorzien. Deze cijfers schijnen aanzienlijk, wanneer men geen rekening houdt met de uitkomsten van de laatste volkstelling (1), namelijk 410.213.152 inwoners voor eigenlijk China, Mandsjoerije en Mongolië. De ontzaglijke uitgebreidheid van het Chineesche rijk in aanmer king genomen, kunnen de hier voren geschetste strijdkrachten niet buitensporig genoemd worden. (1) Volgens bescheiden van het jaar 1884 is de uitgestrektheid van eigenlijk China zonder Hainan en Formosa meer dan 3.364.413 vierkante mijl, dat is zesmaal zoo groot als Frankrijk.—ia Chineson histoire, ses ressources, par Louis Strauss. 1874.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 274