EENE COLONNE ERANSCH-SOUDAN. (1886—87.) (Vervolg van blz. 179.) X. Onderiverping van Diakha en omringende landendie zich onder protectoraat van Frankrijk stellen. Gevecht bij Kangnibé, Resumeerende was de toestand op 26 December voor Dianna de vol gende: Mahmadou-Lamine, vluchtende in de richting van Ouli, werd achtervolgd door eene vliegende colonne en door de hulptroepen van Bontoude beide colonnes kampeerden voor een verlaten dorpde geheele streek was verlaten en rondom ons was alles verdwenen; er begon gebrek aan levensmiddelen te ontstaan en er viel niet aan te denken, om met Sénoudébou een regelmatige, voortdurende approviandeering te onder houden; ten slotte werd de operatielij n buitenmatig verlengd en nog aan genomen dat de vermoeienis menschen en dieren toeliet, zich nog verder voorwaarts te begevenzoo moest men oppassen niet door te dringen tot in de streken onder Engelsch protectoraat. De raadpleging van de kaart geeft aan, dat onze colonnes zich in de onmiddellijke nabijheid van de Gambia bevinden en dat de Niani, waarheen de Marabout zijne vlucht richtte, niet ver van Mac Carthy was, een Engelsche post aan dezen stroom. De Marabout was in Diakha ingehaald geworden en Dianna, de hoofd plaats van het landwas zijne wapenplaats geworden. Hij had in het midden van het dorp een groote tata speciaal voor zich zelf doen oprich ten met hooge muren van steen en aarde. Yervolgens had hij het ge heele dorp doen omringen door eene dubbele enceinte van boomstronken, werkelijk geduchte versterkingen en waartegen alleen het geschut het IN

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 296