281 Een op den 4en te Soutouta door kwaadwilligen in het struikgewas ontstoken brand had bijna een groote ramp voor de colonne teweeg gebracht, De vlammen waren op het punt het artilleriepark te bereiken, toen men er gelukkig met vereende krachten in slaagde, het kamp af te zonderen door over eene breedte van meer dan 100 M. het gras uit te trekken. Den 6™ vond de colonne levensmiddelen in het depot te Pounégui. De sagné werd door haar klein garnizoen, dat zich nu bij de colonne voegde, verlaten. Deze kleine versterking had zeer goed aan hare bestem ming voldaan en had de beide colonnes in staat gesteld, zich bij haren marsch naar Dianna te approviandeeren. Het garnizoen was slechts door enkele maraudeurs verontrust geworden, die door de vrees voor ons geweer op een afstand gehouden werden. Datums. Plaatsen van vertrek. Plaatsen van aankomst. Lengte der etapes. 3 Januari. Sanoundé. Gangaliel. 24 KM. 4 Gangaliel. Soutouta. 9 5 Soutouta. Kaparta. 15 6 D Kaparta. Poune'gui. 26 7 77 Pounégui. Koussan. 25 8 77 Koussan. Sambacola. 14 9 77 Sambacola. Sénoudébou. 24 10 77 Rustdag. 11 id. 12 77 Sénoudébou. Sileng, 16 13 77 Sileng. Gangala. 31 14 77 Gangala. Arondor. 8 15 77 Rustdag. 16 77 id. 17 77 id. 18 77 Arondor. Lanel. 20 19 77 Lanel. Makana. 18 20 77 Makana. Diané. 15 21 77 Diané. Diakandapé. 21 22 77 Diakandapé. Bongourou. 16 23 77 Bongourou. Kayes. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 300