291 En nog wel iemand tegen wien ik grieven heb en dien ik aan de kaak wil stellen. Laat ik hem echter de verzekering geven, dat ik alleen op gebreken heb gewezen, die de jarenlange ondervinding mij leerde; gebreken waarop ik, zoowel officieel als niet officieel, meermalen heb gewezen. Dat mag toch wel? Nog heb ik erg misdreven door het af te keuren, dat op de Militaire School, naast jongelingen mannen van meer leeftijd zitten (1). In die overtuiging is nog geen wijziging gekomen; maar ik bedoelde geen onaangenaamheid aan de ouderen. Daarvoor heb ik hen te veel leeren waardeeren en hoogachten. Eindelijk nog kan ik mijn beoordeelaar zeggen, dat ik niet alleen ge loof, maar de zekerheid heb, dat van mijn werk in Nederland notitie wordt genoemen. Indien hij lust heeft zich bij mij aan te melden, dan zal ik hem eens brieven laten lezen van zeer invloedrijke personen. En dat deze anders over het door mij geleverde werk denken, is mij voldoende. Achtend Uw Dw. Dienaar. M. H. Yis R. M. W. O. 4 kl. Oud-luit1.'-kolonel. (1) Bij liet onlangs afgeloopen officiersexamen waren er 2 van 20 jaar; de an- deren waren 24, 25, zelfs twee van 30 jaar.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 310