295 Wat de opperofficieren betreft, kan zulk eene opgave niet gegeven worden, omdat, bij benoeming tot generaal-majoor, de betrokken officier te geljjker tijd een adellijken titel ontvangt. Nog woiden de volgende cijfer aangegeven Glarde-infanterie Infanterie Grarde-cavalerie Cavalerie Artillerie Spoorwegen, pioniers en trein. Kolonels van alle wapens 97,11 /0 Edellieden en 2,86°/0 Burgers. 40,89 59,11 98,32 ">1 GO 79,10 W 20,90 23,19 D 76,81 18,59 n 81,41 60,27 39,73 {Speet. Mil. 1 Juni 1890.) Rusland. In Rusland is eene instructie vastgesteld voor het vuren met scherp bij het manoeuvreeren door de verbonden wapens. Het doel er van is: de officieren met de vuurleiding en de manschap pen met het schieten met scherp vertrouwd te maken. Aan munitie wordt bij deze oefeningen uitgereikt: Bij de infanterie: 12 of 15 patronen bij den man'en evenveel per ce- weerdragende in de patrooncaissons. Bij de artillerie: 70 tot 100 schoten per veldbatterij van 8 stukken en naar verhouding een gelijk aantal per rijdende batterij van zes stukken. Be batterijen worden hierbij gevolgd door de eerste afdeeling van de reserve-munitie voertuigen. De doelen worden zóó opgesteld, dat de verschillende phasen van het gevecht er door worden weergegeven en gedurende den aanval achter eenvolgens zichtbaar worden. De doelen, waarop de artillerie moet vuren, zijn Van 2800-2200 M.artillerie en infanterie- of artilleriemassa's- Van 1900-1500 M.: artillerie (geschutstr.jd en voorbereiding van den aanval) Van 1000-600 M.: rechtstreeksche ondersteuning van den aanval der infanterie. Keuze van doel en vuurwijze zijn aan de onderbevelhebbers overge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 314