406 een gespleten pinnetje dwars door de stang. Aan de bovenzijde van de staDg zijn twee richels LM aangebracht, waartusschen zich eene getande staaf NO kan bewegen. Een schroef met rondsel P kan de staaf in beweging zetten. Boven op de getande staaf bevindt zich een vierkante dwarsarm DE, welke aan de voor- en achterzijde is voorzien van eene verdeeling in °/co deelen van de afstanden van deze zijden tot de vizierkorrel. Binnen den dwarsarm is het voetstuk van het richtblokje AB, dat door middel van een schroef zonder eind, correspondeerende met den knop P, kan bewogen worden. In het richtblokje bevindt zich een oogdop C en aan de achterzijde een wit metalen naald G-, terwijl de bovenzijde van een vizierkeep is voorzien. Boven de verdeeling aan de achterzijde van den dwarsarm staan de woorden Linksche en Rechtsche correctiegegraveerd, terwijl de schroef P van hef opschrift v Hulprichtpunt" is voorzien. De opzetstang past juist in een koker YZ, waarin hij door eene veer aan de rechterzijde en een klemschroef Q met veer aaD de achterzijde wordt vastgeklemd. Op de achterzijde van den koker bevindt zich een pijlstreep. De koker is verschuifbaar in een Br. plaat XX, waarin hij met een klemschroef R met veer kan worden vastgezet. Deze plaat heeft eene verdeeling in °/00 deelen van den afstand van de achterzijde van den Mg. koker tot de vizierkorrel. De Br. plaat wordt tegen de kulas geschroefd met drie schroeven, waarvan een inwendig is aangebracht. II. De vizierkorrel. Is een vierhoekig prisma van onderen voorzien van een gladden tap met nok. De hoogte van de vizierkorrel moet zoodanig zijn dat de vizierlijn, welke bij ingeschoven opzet door het gaatje van den oogdop en het punt S gaat, evenwijdig aan de ziellijn loopt. In de voorzijde is een Mg. oogdop U ingelateD. Voor de achter- waartsche richting wordt door dien oogdop en langs de lijn AA van den opzet gericht. Moet men daarbij van het richtlood gebruik maken, dan dient de keep boven den oogdop U om het midden van de korrel aan te geven, Voor het geven van de zijdeliugsche richting door den hulprich ter ziet men door de vizierkeep van den opzet en langs de zijde

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 425