407 SS van de korrel. Men kan dus op deze wijze de zijdelingsche richting aanvangen, al heeft de vuurmond nog niet de behoorlijke elevatie. Ook bij het richten door den oogdog met behulp van het quadrant behoeft men nu niet te wachten op het geven van de éle- vatie, daar men alweder langs de zijde SS het doel kan zien. Eindelijk wordt ook het richten met het richtlood volkomen uit voerbaar. Om deze vizierkorrel aan te brengen, moet men de moer van de bestaande korrel verwijden en voorzien van eene sleuf voor den nok. Ook dient er nog eene klemschroef te worden aangebracht om het uitvallen te beletten. De hierboven beschreven opzet levert nog het groote voordeel op, dat men daarmede bij eiken vuurmond de richtas volkomen even wijdig kan stellen aan de zielas. Bij nieuwe richtmiddelen moet men daartoe de pijlstrepen f en e op den Mg. koker en aan de achterzijde van den achtersten richel eerst dan aanbrengen, wanneer de oogdop door verschuiving van den Mg. koker en van den dwarsarm op de goede plaats is gebracht. De opzet is voor het bergkanon zoodanig geconstrueerd dat de richtas nagenoeg evenwijdig aan de zielas komt te liggen, indien de rechterzijkant van de Br. plaat gelijkkomt met de rechterzijde Aran de kulas, en de bovenkant van deze plaat zich op 22 raM. onder den bovenkant van de kulas bevindt. De Mg. koker moet dan boven dien 5 ml. boven de plaat uitsteken. De richtas ligt dan 105 mM. boven de zielas. De rechterboven hoek van het blokje van den opzet en de hoek P van de vizier korrel zijn afgerond, om te voorkomen dat men bij het richten langs de verkeerde hoeken en zijkanten richt. Zooals men uit de teekening ziet, sluiten opzet en Mg. koker op die zijden, waar de geleiding zoo zuiver mogelijk moet geschieden, met zeer breede vlakken aan elkander. Daardoor wordt de vaste stand verzekerd en voorkomt men slijtage, Bij exercitiën echter worden de opzetten zoo dikwijls gesteld en verschoven, dat ze in zeer korten tijd toch nog meer zullen waggelen dan voor eene uiterst nauwkeurige richting gewenscht is. Daarom zou het aanbeveling verdienen de opzetten, die bij exer-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 426