432 nische beperkingen zijn te ontradenhet gebruik van een halfopen schuur, het ontsteken van een wachtvuur op een gedekt punt zonder hoogen achtergrond en dergelijke milde bepalingen kunnen absoluut gevaarloos en tot besparing der krachten noodig zijn. Nochtans is het gros der voorposten bedacht op alarm en op snel verzamelen daarop, en op het aanbrengen van kleine hindernissen bij het in gereedheid brengen van zijne opname-stelling, moet het letten. Het slechtste geconcentreerd kantonnement (zoogenaamd alarmkwartier, Ortschaftslager) is tot besparing dor krachten beter dan 'het beste bivak. De buitenste kantonnementswachteu schuiven een post vooruit op den weg. Beveiliging als vriend en vijand elkaar zeer nabij zijn, vóór of na den strijd. Men bivakkeert in ontwikkelden, zuiver tactischen gevechtsvorm, slechts door posten gedekt; beveiligingsketen en ge vechtslinie zijn één. Er worden geene bijzondere beveiligingsorganen aangewezen; de tirailleurliniën liggen met het geweer in den arm, sectiesgewijze op één gelid. "Wellicht verdient een dichte postenketen (intervallen van 50— 100 M.) van 12 mam per bataljon, op 100 M. vooruitgeschoven, aanbeveling. Yermoeide troepen worden 's avonds door krachtige bataljons vervangen. Beveiliging nog meer van nabij. Alleen de posteuketen wordt vóór de verdedigingslinie geschovende eenheden, die de onder- deelen der stelling werkelijk moeten verdedigen, leggen in de ge wichtigste punten der linie eene voldoende bezetting, en legeren zelf daarachter. D. Naclitseinen en verlichtingsmiddelen. Bij de jongste mobilisatie van een Eransch legerkorps werden de spoorwegstations verlicht door middel van oleo-vapor-lampen en elec- trische lampen met reflectors. Deze kunnen geacht worden onmisbaar te zijn bij het nachteljlc embarkeeren, debarkeeren, in- en onttreinen, bj rivierovergangen met prauwen of vlotten, bij het doorwaden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 451