- 484 In landversterkingen en nog meer in kustversterkingen of op schepen zijn deze reflectors onmisbaar. In bedekt terrein zal in 't algemeen het concentreeren van het licht in één bron geen regel zijn. Overweging verdient daarom het voorstel van een onzer militaire bladen (op het voorbeeld van de dokwerkers te Charlestown) om hen, die met pionierwerk belast worden, te voorzien van kleine gloeilampen, op den helm te dragen; met het lichtend verven der gereedschappen kan niet worden volstaan het gebruik van lichtende verf is beperkt tot lichtende ban den om schanskorven en fascines, meetbanden, traceerbanden, wijzer platen van horloges en kompassen, richt-, spreidings- en andere schalen, schietgestellen, meetinstrumenten, etiquetten, trapleuningen, barrières, sloten, lucifersdoosjes, veldflesch, jachtmes, signaalfluitje, revolver, patroontasch en dergelijke. Topographische kaarten op trans parant linnen worden door middel van een gelichtverfd planchet bij nacht leesbaar gemaakt; chevrons en galons worden op voorpostendienst bij nacht met lichtende banden van dezelfde breedte overtrokken lichtende signaalschijfjes aan de boomen bakenen een te volgen marschweg af; een grootere schijf, aan het hoofd der colonne gedragen, wijst hun die volgen den weg. (1) Hydrogenium, magnesium en zink zijn de drie metalen, wier brand baarheid voor militaire doeleinden als volgt wordt benut. Hydrogeen (waterstof) in den vorm van knalgas (dus met zuurstof gemengd), stroomende tegen een stuk kalk, verschaft ons het zoogenaamd Drummond 's kalklicht. Magnesium wordt in de bekende magnesium- lampen en voorts in magnesiumfakkels gebruikt. Zink dient alleen als omhulling van lichtkogels en fakkels. Beide, magnesium en zink, zijn lichte metalenzink is bovendien goedkoop, magnesium geeft een verrassend sterk licht. De moeilijkheid, om de benoodigde ingrediënten voor het Drum- mond's kalklicht (zwavelzuur enz.) mede te voeren, heeft het gebruik van (1) Wij volstaan met deze korte opsomming van het gebruik van lichtverf; voor meerdere détails verwijzen wij naar de Deeember-aflevering van 1889 van dit tijdschrift. De „Mittheilungen über Gegenstande des Artillerie- und Geniewesens" vermelden als vertrouwbare adressenM. Meisner's Sohne te Triesch en J. T. Soholte te Amsterdam. Het lichtend vermogen duurt 2 jaren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 453