- 34 Perzië en Indië, welke goed kunnen leven op weinig graanvoeder en slecht gras, taaier en meer volhardend zijn dan de Spaansche muil dieren, die gewoon zijn aan betere voeding en meer zorg en oppassing vereischen om geschikt voor hun werk te blijven. Bij den aankoop moet vooral gelet worden op een flink uiterlijk, een breede borst, een flinken sterken hals, heldere oogen, zuivere sterke beenen, een goede lengte van schoft tot schouders, flinke kniebo- gen en knieën. Dieren met nauwe borst of dikken buik zijn slecht; de laatste zijn zwak en hebben veel eten noodig. Muildieren met rechten rug zijn meer geschikt tot dragen, die met min of meer ingevallen rug tot trekkenmet een ingevallen rug gaat een grootere ontwikkeling der achterhand gepaard, terwijl bij een rechten rug de ribben voller en sterker zijn. Een beladen muildier beweegt zich met een snelheid van 41 /2 kilometer per uur; het is zaak die snelheid zooveel doenlijk te onder houden, want zoowel een grootere snelheid als een langzamer gang, onderbroken met lange rusten, vermoeien en benadeelen het dier; bij hellingen is de gang naar boven sneller dan naar beneden. Muildieren bewegen zich gaarne in troepen en volgen na eenige dagen oefening zonder moeielijkheid een hunner, die vooraan gaat; daarom gaat dikwijls het drijven veel gemakkelijker dan het aan de hand leiden. Bij den trein is dit echter niet wel uitvoerbaar, omdat in een colonne, uit allerlei elementen bestaande, daardoor lichtelijk verwarring zou kunnen ontstaan, waarvan onvermijdelijk oponthoud liet gevolg zou zijnde dieren moeten daarom aan de hand worden geleid en, voor zooveel noodig en mogelijk, moet tot het uitsparen van geleiders elk dier met het hoofd aan den staart van het voorgaande verbonden worden. Muildieren slapen drie tot vier uur per dag en het beste tegen den morgen. Bij rusten hebben zij niet zelden de gewoonte om te gaan liggen en te rollenhet beste is daarom hen ook gedurende die rusten zoo mogelijk in beweging te houden. Een goed stevig muildier kan, voldoende afgericht en goed opgetuigd, bij goede verzorging op den duur 30°/0 van zijn eigen gewicht dragen. Wordt de last naar de hoogte geëvenredigd, dan zijn kleine muil-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 45