37 verbonden met twee houten stegen, aan beide zijden aangebracht; die stegen zijn dik 0.012 M. en breed 0.095 M.; zij hebben elk twee sleuven tot doorlating van de singelstooten, die aan de einden door houten knevels worden tegengehouden; aan die stooten wordt de singel aan elk uiteinde door middel van twee kappen bevestigd. Het geheel draagt in het gebruik op een zadelkussen, lang 0.55 M., breed 0.37 M., aan den bovenkant van leer, aan den benedenkant van een wollen stof en gevuld met 5 lbs. wol; de verbinding tus- schen het kussen en het geraamte geschiedt door de uiteinden der stegen in zakjes op het leder te steken, waartoe tot betere beves tiging de stegen voorzien zijn van krammen, die in gaten van het leer passen en verder door twee kleine riempjes aan de onderste verbindingsijzers. De last wordt door middel van ringen en leeren riemen, die op hunne beurt onderling verbonden zijn door een dun riempje om de eerste steeds op denzelfden afstand van elkander te houden, gehangen aan haken die, twee aan twee aan haakplaten bevestigd, zooals reeds werd aangeteekend, door middel van de bovenste ronde verbindings bouten aan vóór- en achterboom verbonden zijn. De geheele toestel met toebehooren weegt ongeveer 22^ KGr. en kost 27 roepijen 24.30). E. K. A. de NeVe. Wordt vervolgd)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 48