511 beweging betrekking hebben, nagegaan, en, daar het om de juiste redactie te doen is, gemakshalve hier aangehaald wordenwaar het te pas kan komen, wordt in de aanhalingen gecursiveerd. Sectie rechts, Sectieschool. „Op het commandoMarsch maakt het rechterstuk rechtsom. Het andere stuk neemt den draf aan en blijft op den bepaalden afstand van het stuk aan de spil. „De stukscommaudant van het stuk aan de spil verkort zijn gang en zorgt, dat zijn stuk gelijk met het andere in de nieuwe strek king is. „Op het commando: Sectie, dat wordt uitgesproken zoodra de wending op 2 passen na is volbracht, gaat het stuk aan den om- komenden vleugel in stap over. „Enz." Het punt van verschil is duswanneer zijn de stukken in de nieuwe strekking, wanneer is de wending volbracht? Antwoord daarop geven Stukrijder- en Ruiterschool. Stukken rechtsom maken, Stukrijderschool. „Op het commando: Marsch, maakt de geleider met het voorspan rechts om, enz." (stil staande). „Na de wending marcheert de geleider met het voorspan rechtuit, terwijl de midden- en achterrijder, na het stuk in bewe ging te hebben gebracht, in acht nemen hetgeen in 7 (zij zorgen te wenden op dezelfde plaats als het voorspan) is voorgeschreven. „Enz." (In beweging). „Op het commando: Waarts, dat uitgesproken wordt, wanneer de geleiders en de voorspannen de wending hebben volbracht., marcheeren deze in de nieuwe strekking rechtuit, enz." Yerandenng van directie der colonne met eenen, tweeën of vieren, commando's: Wendt Links en Voor Waarts, Aanhangsel Rui terschool. „Op het commandoWaarts, dat uitgesproken wordt, zoodra het hoofd der colonne de wending heeft volbracht en zich loodrecht op de vroegere directie bevindt, begeeft het zich in de nieuwe strekking vooruit, en hernemen de ruiters, welke tot de wen ding hun gang uitstrekken of verdubbelen, tevens den gang waarin zij vroeger marcheerden." Wanneer heeft de geleider de wending volbracht? Wendingen, onderricht voor den onderwijzer, Ruiterschool. „De Dl. II, 1890. 32

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 532