532 Op 50 M. met vizier voor den afstand100 °/0 100 100 150 96.2 200 85.2 v 250 n w 71.3 d 300 58.2 350 B T 46.—j, totaal556.9 totaal860.7 Bij de richting op den voet van het doel hebben we op dezelfde standen bij bovenbedoelde vizieren de volgende kansen Op 75 (1) M. met vizier van 100 M93.4 °/0 125 150 94.8 „175 200 91.7 225 250 75. 275 300 53.5 325 350 36.2 totaal444.6 °/0 en Op 50 M. met vizier voor den afstand50 °/o 100 n ,j y, ,j 50 yy yy 150 yy y, ,y yy yy yy 50 200 yy yy yy 49.1 yy 250 yy yy 46.1 yy yy 300 yy yy yy y, 41.3 yy 350 yy y, ,y yy 35.7 totaal322.2 totaal766.8 °/0 Overwegen we nu, dat de in de bovenstaande staatjes aangegeven afstanden de gemiddelden zijn van alle standen, die, als bij toeval, in bet gevecht worden ingenomen en nemen we aan: 1°. dat altijd geschoten wordt met bet vizier van den afstand, die het meest nabij (1) In de staatjes zijn de afstanden 75, 125, 175, 225, 275 en 325 M. aangenomen, omdat zij de gemiddelden vertegenwoordigen van al de tusschen de naastbij zijnde op het vizier aangegeven afstanden gelegen standen, die de schutter in het gevecht kan innemen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 553