552 theoretische behandeling, is oorzaak, dat ik mij daarbij slechts in algemeene bewoordingen kon uitdrukken. Ik meende echter mij daardoor niet te mogen laten weerhouden, om de aandacht te vestigen op deze m.i. belangrijke aangelegenheid. Is mij dit gelukt, dan ben ik er zeker van, dat men door oefening de overtuiging zal erlangen, dat de uitkomsten de moeite van het werk geheel looneu. S.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 573