564 klaarde, dat van een vergelijkend onderzoek tusschon materieel van zóó verschillende hoedanigheid eigenlijk moeilijk sprake kon zijn. AllgMil. Zeitung Frankrijk. Volgens de Revue d'artillerie" van April 1890 werden in't einde van de maand Maart op het schietterrein te Sevrau-Livry de eerste proeven genomen met een snelvurend kanon van 15 cM., systeem Canet. Vurende met eën projectiel van 40 KG., werden met het kruit ge merkt BN de volgende uitkomsten verkregen. N°. VAN HET SCHOT. Lading in KG. Snelheid op 65 M. afstand. Druk per cM2. van 't sluitstuk in KG. Terugloop in mM. 1 8 465 653 430 2 10 583 990 485 3 12 684 1864—1680 506 4 13 721 2164 502 5 14 773 2644 524 6 14è 794 2653 527 7 794 2744 526 8 15 816 2908 525 9 15 815 2926 530 (Allg. Mil. Zeitung.) Bericht aan de medewerkers. Deed ik een jaar geleden, bij mijn optreden als redacteur van het Ind. Mil. Tijdschrift, een beroep op de medewerking van de officieren van het Ned.-Ind. leger, de uitslag heeft mijne stoutste verwachtingen overtroffen en mij in den, voor een redacteur, benijdenswaardigen toe stand gebracht, dat ik steeds „embarras du choix" gehad heb. Voor de medewerkers is deze overvloed echter in zooverre ongewenscht, dat zij, langer dan hun misschien aangenaam is geweest, op de plaatsing hunner bijdragen hebben moeten wachten. Aangezien toch de opname van verschillende opstellen afhangt van hunne actualiteit en van de volg orde, waarin zij worden ontvangen, hebben zij, die der Redactie bij-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 585