3 Cavalerie. Artillerie. Genie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. bij het 5e bat., de kaps. D. J. A. E. de Brauw en 1'. A. Ie Maire en de 2e lts. F. H. Yroom en H. W. de Bock; bij het 9e bat., de maj. H. C. P. de Bruijn en de kap. Ii. A. L. Wichers; bij het 12e bat., de kap. B. E. de Yries, de le It. H. F. I. Rudolph en de 2e slt. W. Ii. F. A. de Tourton Bruijns en I. L. IC F. de "Willigen; bij het 13e bat., de le lt.-adj. A. M. Wouters 5 bij het 14e bat., de le lt.-a'dj. J. P. Schoemaker bij het 15e bat., de le It. J. H. Geerling; bij het 16e bat., de maj. F. C. A. J. Sehnelle; bij het 17e bat., de kap. P. A. van Berlo en de 2e It. E. J. F. Yester; bij liet 3e dep. bat., de 2e It. Jhr. C. Wichers; bij het 4e dep. bat. te Fort de Koek, de kap. J, M. Iienning en te Padang, de le lt.-adj. W. H. Lussanet de la Sablonière en de le lt. Gr. N. van Alphen de Veer bij het garn. bat. van Atjeh en O., de le lt.-adj. W. IC M. Beugel, de le lts. P. Boltman en J. O. A. L. van Bennekom en de 2e lt. E. F. A. Zeegers; bij het garn. bat. van Sumatra's Westkust te Padang Sidempoean, de kap. K. H- J. Richelle en te Taroentoeng, de 2e lt. C. F. Schanzleh; bij het garn. bat. van Palembang, de kap. P. C. N. Braspot bij het garn. bat. van de Z.- en O.-afd. van Borneo, de maj. Jhr. E. H. F. Leijssius. en de 2e It. A. F. J. B. Walpot; bij de garn. comp. van Benkoelen, de 2e lt. D. A. de Voogt; bij het korps pupillen te Gombong, de le lt. C. Ii, van Rietschoten. Bij de esks. te Salatiga, de le It. A. B. J. W. Posno; bij het 1. h. 4e esk. te Soerabaja, de le it. A. M. C. van Exter; bij het r. b. 4e esk. te Kota Radja, de le lt. E. II. Montagne; bij het det. te Serang, de le It. J. A. baron Tan Heerdt. Bij het 21e comp. te Banjoe Biroe, de kap. F. W. H. Tijdeman. Bij den gew. en plaats, geniedienst van Atjeh en O. te Kota Radja, de 2e lt. F W. C. van der Staaij. Bij de gew. int. van Atjeh en O., de le lt.-kwm. G. J. H. Ferguson; bij die in de 2e mil. afd. op Java te Semarang, de le lt.-kwm. A.'Abels; bij die van Celebes, Menado en Timor te Makassar, de 2e lt.-kwm. S. van Lier bij die van de Z.- en O.-afd. van Borneo te Bandjermasin, de 2e lt.kwm. M. C. Boon bij die in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, als kap.-int. de als kap.-kwm. bij die intendance geplaatste kap.-int. P. A. Jung; bij het garn. te Banjoe Biroe, de le lt.-kwm. M. II. Kroonenburg; bij het garn. kleedinginag. te Soerabaja, de 2e lt.-kwm. L. C. D. van Ginkel. Bp den gew. en plaats, geneesk. dienst in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, de dir. off. v. gez. le kl. G. B. Lowe;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 594