leZvrzrr, nrrwEuropavwegens ziekte'aan den kap- a- en ae Cavalerie. teïllrt TeT1 r\T b6trekkiag adjUdant de" -V. coma, Geneeskundige Dienst. Infanterie. Artillerie. Geneeskundige Dienst. oaiatiga, de le It. J. A. baron van Heerdt. H.^TSCar!Z,Van ZÜn dienStVerband' ™rz0ek' «"«I, de tijd. off. van gez. 2e op verzoek, eervol, wegens volbrachten diensttijd, met behoud van recht op pen n, de chr. off. v. gez. ie ld. W. J. Oosterhoff. P P VERLEEND. e lts. T. P. A. Geluk, E. W. van Baerle en J. Langenbaeh. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. K. G. M. Vemer. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den mil. apoth. 2e kl. J. C. Lensden- zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den off. v. gez. 2e kl D J Blok'

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 600