OVERGEPLAATST. Departement van Oorlog, Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Topographische Dienst. Infanterie. Artillerie. Genie. Militaire Administratie. bij bet 16e bat., de 2e lts. E. de Graaf, Jhr. J. A. G. von Schmidt auf Altenstadt en J. J. M. Hageraan bij het 17e bat., de 2e lts. J. P. W. Segov en G. L. Saro; bij het garn. bat. in de 2e mil. afd. op Java, de 2e It. A. J. Gooszen; bij bet garn. bat. van Palembang, de le It. A. E. Kamerman. Bij de Ylle afd., de kap. van den gen. staf D. la Feber. Als plaats, comdt. te Kota Radja, de lt.-kol. Jhr. A. M. van der Does de Bije. Bij de triangulatie-brigade te Padang, de le lt. der genie L. H. F. Wackers. Bij het 2e bat., de kap. P. A. van der Loeff; bij bet 3e bat., de lt.-kol. H. J. G. Ferzenaar, de kap. H. L. Vorstenbos, de le It.-adj. C. Brand, de le lts. C. M. H. Kroesen en H. E. Schutt bij het 7e bat., de le It. W. E, van Keeken bij het 14e bat., de le It. P. Bodemijer en de 2e It. G. A. Feekes; bij het 15e bat., de kap. W. de Lannoij; bij het 18e bat., de 2e It. C. J. van Kakum; bij het le dep. bat., de le It. J. A. M. M. von Schauroth bij het garn. bat. van Atjeh en O., de le lts. E. G. O. Lange en J. M. Kerkhoff; bij het garn. bat. van Amboina en Ternate, de le It. C. van Assen delft bij het sub. kader te Batavia, de le It. K. A. van der Hart; bij het sub. kader te Padang, de le lts. H. Jacobs, J. C. van der Belt en W. II. B. van der Zwaan. Bij het comm. der art. in de le mil. afd. op Java, de le It. H. E. P. B. O. Baermeijer von Barienkhoven; bij idem in Atjeh en O., de le It. M. H. Yis; bij de 4e comp.. te Atjeh, de 2e It. G. C. A. Dijk; bij de 22e comp. te Atjeh, de le It. H. G. J. Smits en de 2e It. W. L. Zonnevijlle; bij de 23e comp. te Batavia, de kap. O. J. Ludolph en de 2e It. C. Lankhout; bij het sub. kader te Soerabaja, de kap. I. H. G. Bruijnis. Bij den gew. en plaats, geniedienst in de 2e mil. afd. op Java te Wil lem I, de kap. E. B. E. Ruempol. Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java te Batavia, de 2e It.-kwm. C. F. A. de Wilde;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 603