Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. INGETROKKEN. Infanterie. ONTHEVEN. Infanterie. GESTELD. Militaire Administratie. Infanterie. Infanterie. Infanterie. bij het det. genietroepen te Atjeh, de 2e It. F. W. C. van der Staaij. Bij de gew. int. van Atjeh en O., de le It. J. S. C. F. Blankenstein. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst van Atjeh en O., de tijd. off. v. gez. 2e kl. H. A. G. Sehönian; bij het hosp. te Soerabaja, de dir. off. v. gez. 2e kl. P. Schijff en de mil. apoth. 2e kl. L. van Rees; bij het hosp. te Magelang, de off. v. gez. le kl. H. K. J. van don Bussche bij het hosp. te Kota-Radja, de mil. apoth. 2e kl. J. de Jong; bij het garn. te Malang, do off. v. gez. le kl. G. W. A. Beijfuss; bij het garn. te Pontianak, de off. v. gez. 2e kl. P. J. Hij mans van Anrooij bij het garn. te Banjoewangi, de off. v. gez. 2e kl. J. L. M. Raupp; bij het garn. te Gorontalo, de off. v. gez. 2e kl. A. E. H. Lubbers. De overplaatsing bij het 16e bat. van den len It. J. K. R. Doerrleben en bij het 4e bat. (Kedong Kebo) van den maj. A. W. K. ter Beek. Eervol uit zijze adjudantsbetrekking bij het le bat. (Banjoe Biroe), de le It. J. II. Moolenburgh. Op non-activiteit, wegens overcompleet in zijn rang, de kap.-kwm. G. P. van der Waart van Gulik. HERSTELD. In activiteit, de kap. F. P. A. Mollinger en de le lts. P. P. J. Lignae, M. Boon en W. N. Scheib. OPGEDRAGEN. Genie. Om naar Nederland terug te keeren, aan den le lt. F. A. C, Pels Rijken. VERGUND. Om wegens ziekte naar Nederland terug te keeren, de kap. J, L, Reeringh. VERLEEND. Vergunning tot het aannemen van het Ordeteekon 3e kl. van het Borstbeeld van den Bevrijder, hein door don President der Vereenigde Staten van Venuzuela geschonken, aan den maj. S. de la Pa.rra;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 612