-1 147 Overzicht betreffende het postduivenstation te Wiliem I (later te Malang) van af het 2de halfjaar 1890. >s 11 2de Halfjaar 1890. 10 1 I 1 .9 Sr» O» Bijgeko men door Afgegaan door 73 fl fl tl) fl RAS DEB aS c bï) c 2 a J3 O (O tc s -3 a 73 fcX) 6X> a a 2 ei S3 es a*> >or het overb berichten TOELICHTINGEN. DUIVEN 'S n OS O a O O x a os <1 *4 5 (4 O O 9 h O. u 03 O 73 SS oS 2 fl <3 5 ia O O Hollandsch 37 21 2 2 54 a 44 - 18 3 - 59 - Inlandscb 45 - 40 - 3 82 - Totaal 126 79 5 5 - 195 lste Halfjaar 1891. Hollandsch 42 6 12 9 12 15 66 Hollandsch met Javaansch ge- 12 - 4 1 2 - 13 - Luiksch 59 - 10 16 3 28 22 5 h 82 - 33 27 28 - 60 - Totaal 195 - 53 56 42 40 110c 11 2de Haljaar 1 891. 15 - 3 3 4 - ïi 8 22 - 5 2 6 - 19 8 - 20 1 1 - - 20 60 - 12 6 25 - 41 d - Eur. met Jav. 13 - 12 2 4 - 19c 3 Totaal 110 20 33 14 39 11 Of 19 ste lalfjaar 1 892. Hollandsch 11 I i I 10 5 19 9 3 2 23 4 20 20g 3 3 - 44 41 6 1 - 347* Eur. met Jav. gekruist 19 29 3 277 18 6 Totaal 110 20 48 16 33 129j 18 a De duiven zjjn of pas in dressuur of niet voor de groote vluchten te Malang freschikt, daar zij in de til te "Willem I geboren zijn. Gezondheidstoestand zeer gunstig. 6 van Soerabaja (90 K. M). Op de afstanden tot 20 K.M. komen de Javaansche duiven tegelijk met de Europeesche thuis; op de grootere afstanden leggenzij het geheel af. Daarom worden de Inl. duiven voortaan slechts gebezigd voor kleine afstanden en voor kruising met Eur. duiven. c Hierbij komen nog 37 duiven, die te jong zijn om in hec stamboek opgenomen te worden. d Geen enkele Inlandsche duif heeft den afstand Soera baja Malang af kunnen leg gen; van de 28, die deelnamen aan de laatste proefvluchten, werden allen vermist; slechts 4 daarvan kwamen verschei dene dagen later in de til terug. e Hieronder 9, gesproten uit Eur. en bastaard duiven. f Hierbij komen nog 38 duiven, die te jong zjjn, om in het stamboek opgenomen te worden. g in Januari ontvangen. h De Javaansche duiven hebben allen met Europeesche gepaard of broedden eieren van Eur. duiven uit. i Vermist op afstanden tus- schen 28 en 66 KM. j Hierbjj komen nog 44 dui ven, die te jong zijn, om in het stamboek opgenomen te worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 150