Twee kinderen uit een huwelijk. Drie kinderen uit een huwelijk. Vier kinderen uit een huwelijk. Vijf kinderen uit een huwelijk. Zes kinderen uit een huwelijk. 185 jongens, meisjes. Van Luitenant-Kolonel Majoor Kapitein l8te Luitenant Van Majoor Kapitein l9te Luitenant Van Generaal-Majoor Kapitein Van Luitenant-Kolonel Kapitein Van Kapitein Gedurende 1891 zijn in de registers van 't fonds ingeschreven 96 hu welijken. als: Van actief' dienende officieren: Van gepensionneerde officieren: Met rang van Luitenant-Kolonel. Majoor 2 2 0 4 11 25 1 3 2 4 1 2 5 4 3 1 5 7 2 3 7 3 6 0 39 41 Kapitein T l8te Luitenant.. V V V 2e id- De Directie: M. WlLLEMSTIJN, L. J. Resner, L. C. A. Rombach, J. E. Biljardt, A. M. Van der Meer, B. E. Mekern, Batavia, den 30 November 1892. Voorzittend lid. Leden. Amanuensis.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 188