KRUPP'S 6 cM. SNELLAAD-VELDKANON. In 1891 en 1892 zijn in Oldebroek, Scheveningen en Meppen proeven genomen met twee soorten van 6 cM. snellaad-yeldkanonnen, het eene ter lengte van ons veldkanon, het andere 5 dM. langer, doch overigens met affuit, voorwagen en toebehooren naar hetzelfde systeem vervaardigd. De jongste mail bracht het verslag der genomen proeven aan, ge drukt bij Krupp in Essen, aan welk verslag wij het volgende ontleenen. Beschrijving der kanonnen. Het kanon wordt uitwendig verdeeld in bodemstuk, tappenstuk en lange veld. Het bodemstuk is in doorsnede vierkant met sterk afgeronde ribben en hoeken. Daarin bevindt zich het gat voor de sluitwig; rechts bevindt zich een koker, die de opzetstang opneemt, welke laatste middels een wormrad verticaal beweegbaar is. Tot meerder gemak bij het laden is het bodemstuk achter het gat voor de sluitwig aan de liukerzijde uitgesneden. Het tappenstuk draagt de twee cylindrische tappen, welker as de as der ziel snijdt. Het kanon heeft broekzwaarte. Op den rechterkant van het kanon bevindt zich de voet van de vizierkorrel. Het gat voor de sluitwig is prismatisch; het voorvlak staat lood recht op de zielas, het achtervlak convergeert met het voorvlak naar links; de wijdte van het wiggat is dus aan de rechterzijde grooter dan aan de linkerzijde. Tot geleiding van het sluitstuk zijn in het wiggat richels aangebracht. De ziel van het kanon bestaat uit kamerovergangskegel en getrokken gedeelte. De trekken zijn rechtsomgaande paralleltrekken. Dl. I, 1893. 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 258