277 Model A. Signalementstaat (a) van het paard van Do ondergeteekende verklaart op lieden toe te treden tot de vereeniging tot onderlinge assurantie van officiersrijpaarden, terwijl hij de zedelijke overtuiging heeft, dat ziju paard gezond is op den dag van troetrcding. den Gezien Dc eigenaar Naam van het paard. Landaard. Hoogte (in M.) Vermoede- 1 lijk geboor tejaar. Geslacht, kleur en verdere kenteekenen. Wijze van aan koop en aan- koopsprijs. j-v mil. paardenarts veearts (a) Voor een particulier aangekocht paard zoo mogelijk door een militairen paarden- arts of door een gediplomeerd veearts op te maken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 280